Vi är länken mellan teknik och affär

Våra kunder kan sina verksamheter. Vi har koll på tekniken. Bäst är vi tillsammans. Här kan du läsa om hur vi har hjälpt några av våra kunder till skönare IT och bättre affärer – och hur de upplevde samarbetet och resultatet. Vill du veta mer om vad vi gör och kan eller hur vi kan hjälpa just dig? Vi berättar gärna!

”Quale är och har varit en värdefull konsultpartner till Ramirent, och har under många år tillhandahållit tjänster inom områdena integration, projektledning och tekniska förstudier. De konsulter från Quale som vi arbetat med kännetecknas av professionalism, integritet och viljan att leverera/fokus på långsiktiga och realiserbara lösningar. De är också jordnära och trevliga att jobba med.”

Ramirent

Ramirent

Integration, projektledning och tekniska förstudier

Ramirent är en av våra äldsta kunder som följt med ända sedan Quale grundades. Initialt handlade vårt arbete om att sjösätta ett gemensamt ERP-system i bolagets samtliga länder. Genom ett tätt samarbete med VD och ledning skapade vi Ramirents integrationsplattform och var även delaktiga i att bygga upp bolagets IT-organisation samt dess arbetsstruktur. Under åren har vi utvecklat och förvaltat integrationsplattformen – från licensierad mjukvara till skräddarsydd open source-lösning. Därutöver fungerar vi som expertstöd och projektledare vid exempelvis upphandlingar samt sammanslagningar av bolag med tillhörande systemlösningar.

Daniel Hagengård
Head of Business Process Services

”För alla företag som vill stärka sina resultat är Quale den optimala utvecklings- och samarbetspartnern. Med medansvariga medarbetare som har en kompetens utöver det vanliga i kombination med en frisk kultur och ett utvecklande ledarskap är Quale skillnaden som gör skillnaden. Dom förstår fort, levererar kundnytta på både kort och lång sikt och skapar trygghet i genomförande av komplexa uppdrag. Quale har ett föredömligt förhållningssätt i relation till sina kunder och har förmåga att ta hänsyn till många olika perspektiv.”

Sonat

Sonat

Strategi, krav och arkitektur för komplexa uppdrag

Sonat är en utvecklingspartner inom supply chain och logistik, med bas i Örebro och Stockholm. För Sonat utgör vi på Quale ett verksamhetsnära stöd och projektledare i IT-relaterade frågor. Våra uppdrag kan exempelvis handla om att definiera strategi, krav och arkitektur gällande nya produkter, liksom att hålla löpande kontakt med tekniska underleverantörer gällande uppdrag och leveranser. Tack vare en stark relation samt stor förståelse för kundens verksamhet har vi möjlighet att snabbt sätta oss in i nya utmaningar och välja rätt lösning utifrån Sonats behov.

Johan Svensson
CIO & CTO

”Quale Consulting levererar konsulter med mycket hög kompetens, ansvarskänsla och leveransförmåga inom IT-arkitektur och integration. Det är mycket positivt och enkelt att samarbeta med Quale och de levererar spetskompetens med högt driv och expertis som i stor utsträckning bidrar till förändringsresan som pågår inom IT på Green Cargo.”

Green Cargo

Green Cargo

Low-code som del i digitaliseringsarbetet

Green Cargo är logistikpartner som ägs av svenska staten och dagligen kör cirka 400 godståg. Här jobbar vi både som en del av större IT-projekt samt i den dagliga verksamheten. Vår roll innefattar bland annat informations- och integrationsarkitektur samt projektledning. Vi har också varit del i Green Cargos övergripande digitaliseringsarbete som skett under de senaste åren, där implementeringen av Outsystems low-codeplattform varit en viktig pusselbit. På så vis har bolaget kunnat bygga upp en modernare och mer innovativ IT-avdelning inhouse.

Christian Eriksson
Head of Architecture

”Quale är ett kundorienterat, handlingskraftigt och ytterst kompetent bolag som skapat betydande värden för oss som kund. Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet.”

Fortum

Fortum

Lång kundrelation med förståelse för verksamheten

Fortum är ett av Sveriges större energibolag och har följt med oss ända sedan Quale startades. Därmed har vi djup kunskap om verksamheten och kan komma igång snabbt och effektivt med nya projekt, oavsett affärsområde. Vårt jobb handlar ofta om att resursförstärka olika typer av IT-projekt, liksom bistå med expertkunskap vid exempelvis inköp av nya system. Bland annat har vi varit delaktiga i inköp av mjukvara för potentialstudier för att kartlägga framtida besparingar i distributionsnätet – något som skapat stora värden för Fortum.

Magnus Bergström
IT Partner Management Lead

Quale levererar värde genom att förstå situationen, fånga helheten och kundanpassa där det faktiskt behövs.

Stockholm Exergi

Stockholm Exergi

Värdeskapande leveranser

Exergi är ett energibolag i Stockholmsregionen och en avknoppning från Fortum. I samband med att bolagets förbereds för en framtida försäljning pågår ett arbete för att göra sig fristående från koncerngemensamma IT-system. I detta arbete bidrar vi på Quale med expertkunskap vid upphandlingar samt skapandet av nya förvaltningsmodeller. Vi är även engagerade som arkitekter och utvecklingsledare vid implementering av exempelvis säkerhetssystem för inpassering i bolagets lokaler, där vi jobbar tätt ihop med andra tekniska leverantörer.

Jimmy Renström
IT Direktör