Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna policy beskriver hur vi på Quale Consulting AB samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Generellt gäller att:
– Vi samlar enbart in de personuppgifter vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet.
– Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för.
– Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.
– Vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.

Vilken information samlar ni in om mig?
Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar:
• Information som du anger i våra webbformulär
• Email som du anger i formulär
• Namn som du anger i formulär

Hur kommer ni använda min information?
Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig. Vi använder information som samlas in av cookies och liknande teknik för att analysera hur du använder vår hemsida med syftet att kunna förbättra tillgängligheten och ge dig bättre support. Vi kan komma att skicka mejl till dig och berättar om nya eller uppdaterade funktioner i tjänsten om du har accepterat detta i samband med att du skickar information till oss genom webbformulär.

Hur länge kommer du ha min information?
Information som vi använder för rekrytering, nyhetsbrevsutskick eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera från den.

Med vilka delar ni min information med?
Ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den. Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert i enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

Tekniska underleverantörer
Tjänsten är byggd ovanpå marknadsledande molnleverantörer, vi behöver dela din information med dessa leverantörer för att kunna leverera tjänsten till dig. Vi har säkerställt att våra underleverantörer inte använder din information till något annat än att tillhandahålla tjänsten till dig.

Marknadsföring
Med ditt samtycke så delar vi en del av din information, oftast data som innehåller så få personuppgifter som möjligt, med följande marknadsföringstjänster.
• Google: Vi använder Google Analytics för att få statistik på vår hemsida, vi delar din IP adress och ”device fingerprint” med Google.

Vart lagrar ni min information?
Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen.

Vilka är mina rättigheter?
Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.

Klagomål
Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?
Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy.

Uppdateringar till denna policy
Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 2023-03-29.

Kontakta oss
Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

Peter Lorenz
peter.lorenz(at)quale.se
Quale Consulting AB
Järntorgsgatan 3, Örebro