Från idé till värdeskapande

Projekt- och utvecklingsledning

Vi tar utvecklingsprojekt från idé till värdeskapande – alltid med hänsyn till tidplan, budget och kvalitetskrav. Inom projekt- och utvecklingsledning har vi en sammanhållande och verksamhetsnära roll som exempelvis kan omfatta rådgivning, förstudier, kravhantering och inköp.

IT- och integrationsarkitektur

Vårt erbjudande inom arkitektur innebär kartläggning, utveckling och förbättring av IT-lösningar, såväl på en aggregerad enterprise-nivå som med fokus på specifika applikationer. Vi ser till att samtliga processer genererar värde – och i förlängningen stärker verksamhetens affär. Därutöver hjälper vi även till med att fastställa riktning och krav för framtida lösningar. Vårt erbjudande: – Enterprise-arkitektur – Lösningsarkitektur – Integrationsarkitektur

Digitaliserat underhåll – Tar ert underhåll till nya nivåer

Våra experter inom Enterprise Asset Management bidrar till att undvika onödiga stopp i produktionen och effektivisera verksamhetens arbetsprocesser. Det säkerställer att underhåll bara görs när det verkligen behövs, ökar anläggningens livslängd och ger bättre kontroll av, och förståelse för anläggningen.

Läs mer om digitaliserat underhåll

Utveckling

Vi är licensierad partner till OutSystems, en av världens största plattformar inom low-code. Det innebär att vi kan sänka leveranstiden för många typer av utvecklingsprojekt – och samtidigt ligga i framkant gällande ny teknik. Vi arbetar aktivt med erfarenhetsåtervinning och utveckling av våra processer och angreppsätt, tex vårt egna integrationsramverk Quick som bidrar till att reducera tiden från krav till färdig lösning. På så vis kan vi leverera mer IT för pengarna, helt enkelt. Vårt erbjudande: – Low-code – Integration