Enterprise Asset Management

Hållbarhet, ökad effektivitet och minskade kostnader

Har Er organisation stora anläggningsvärden? Många organisationer är helt beroende av sina anläggningstillgångar, och stopp i kassaflödet till följd av underhållsbehov kan ofta undvikas genom att införa ett prediktivt underhåll – så att underhåll av utrustning kan utföras vid bästa möjliga tidpunkt, baserat på analys av utrustningens tillstånd.

Vi på Quale har gedigen erfarenhet av att arbeta med Enterprise Asset Magangement, bland annat genom leverans av det världsledande underhållssystemet IBM Maximo. Där kan du effektivisera verksamheten genom att övervaka, hantera och underhålla dina tillgångar i en enda plattform. Systemet är en del av IBM Maximo Application Suite, en integrerad plattform för hela din verksamhet som möjliggör för ett prediktivt underhåll.

Prediktivt underhåll – Ett nytt sätt att arbeta

Organisatoriska förändringar är ofta en utmaning. Vi rör oss mot ett alltmer digitaliserat samhälle, och vi vet att många företag har en lång väg att gå för att nå bästa effektivitet och enkelhet i sina arbetsprocesser. Sanningen är att du inte kan driva framtidens verksamhet med gårdagens teknik.

Kanske har Er organisation under många år samlat in värdefulla data, men inte gjort något konkret med dem? Eller kanske har Ni fastnat i föråldrade arbetssätt, med papper och penna? Att digitalisera Er verksamhet och arbeta med underhåll prediktivt i stället för reaktivt, kan minska underhållskostnaderna med så mycket som 20 procent. Samtidigt kan det öka era tillgångars livslängd med flera år. Men för att nå dit kan man inte ta några genvägar. Vi på Quale finns som en hjälpande hand på vägen, med siktet inställt på framtiden.

IBM Maximo Application Suite

IBM Maximo Application Suite samlar övervaknings-, underhålls- och tillförlitlighetsfunktioner för hela verksamheten i en enda integrerad plattform.

Några exempel på funktioner som ingår i sviten av applikationer:

⦿ Maximo Manage ger er funktionerna för hantering av era tillgångar och deras livscykel, vilket gör det lättare att vidta förebyggande och prediktiva åtgärder.
⦿ Maximo Health, som fungerar som ett komplement till MAS Manage, kan förbättra en tillgångs tillförlitlighet genom att förstå dess hälsa.
⦿ Maximo Mobile är en mobil verktygslåda för hela informationsflödet, som enkelt tas med ut i anläggningen.

Digital Tvilling

Maximo Application Suite möjliggör även för till exempel digitala tvillingfunktioner och virtuellt stöd via Maximo Assist. Kontakta gärna oss gärna om du vill veta mer.

IBM Maximo Application Suite kan hjälpa Er verksamhet att:

⦿ Öka den totala produktionstiden med mer exakta varningar och avvikelsedetekteringar vid fel
⦿ Analysera data med hjälp av AI för att gå från reaktivt till prediktivt underhåll
⦿ Tillhandahålla rätt tillgångsdata för fälttekniker och med det en ökad förstagångsfixeringsfrekvens
⦿ Flexibla implementeringsmodeller av systemet för IT-avdelningen, oavsett om det är på plats eller i någon molntjänst

Läs mer om IBM Maximo Application Suite hos IBM

Ännu enklare med Quick™

Vårt eget integrationsramverk Quick är baserat på framgångsrika kundprojekt och erfarenheter. Quick har en bas med färdiga komponenter kopplade till de flesta underhållssystem, inklusive IBM Maximo, och fungerar som brygga mellan samtliga system i verksamheten. Med Quick blir er resa mot en digital verksamhet med ökad informationsmängd smidigare och enklare.

En trygg partner genom hela vägen

Vi på Quale har som filosofi att kunna hjälpa våra kunder hela vägen från idé till värdeskapande. Vi är partner till IBM och har ett nära samarbete med dem kring vår leverans av Maximo. Detta är en kvalitetssäkring för dig som kund och innebär att du kan känna dig trygg med vår leveransförmåga. Vi kan stötta dig genom hela den digitala transformationen av EAM och underhåll.

Ta kontakt med oss

Dela

Vill du veta mer?
Kontakta

Isak Söderback

+46 72 543 55 07 isak.soderback@quale.se