Mikael Sjöberg:

”Alla rör sig mot samma punkt”

Efter många års erfarenhet av att arbeta med underhåll, dokumentationssystem och rapportering kan vi med all rätt kalla honom ”expert” på underhåll. Mikael Sjöberg har ett ben i IT-världen, det andra i underhåll. Och båda på Quale.

– Jag har varit här sedan slutet av sommaren -23, och trivs jättebra. Jag upplever verkligen att man tar hand om sina medarbetare här. Man diskuterar, kompromissar och har en arbetsgivare som stöttar när och där det behövs, berättar Mikael.

Varierande projekt med underhåll i fokus

Sedan starten i september har han hunnit involveras i tre olika projekt, samtliga kopplade till underhållssystem, i synnerhet IBM Maximo. Han har bland annat agerat rådgivare och genomfört förstudier och informationskartläggningar för att förenkla systembyten.

För nuvarande har han, tillsammans med ett gäng andra qualeare, tagit sig an uppdraget att sköta upphandlingen av ett nytt underhållssystem åt en stor aktör inom logistiksektorn.

Samarbete och gemensamma mål

– Det här är ett litet bolag med nära till beslut. Jag upplever att vi har väldigt bra sammanhållning, att vi lyssnar på varandra och att alla får de bästa förutsättningarna att utvecklas – som individer, och som bolag i helhet.

På Quale pratar vi om ”mer IT för pengarna” som en ledstjärna i vårt arbete. Mikael sammanfattar ordens betydelse så här:

– Alla rör sig åt samma håll – att vi ska rekommendera och driva kunderna framåt mot något som ger värde för dem. Vi ska inte bara slänga upp ett system och få det att fungera till varje nivå, utan göra så att kunden faktiskt får nytta av systemet.