Möt vår kollega Sophie

– "en arbetsplats där du får blomma ut"

Sophie jobbar som Team Lead och Product Manager hos oss på Quale. Enligt henne är det den icke-existerande hierarkin, det omfamnade teamet och det faktum att hon och kollegorna har ”högt i tak”, som gör arbetsplatsen till en trygg, rolig och utvecklande arbetsplats. 

Sophie Spennare har en roll som konsult på ett stort företag inom transport och logistik. Där ansvarar hon för att hålla ihop ett utvecklingsteam. Hon prioriterar teamets arbete, och i nära samarbete med teamets Tec Lead vägleder de företaget framåt. Sophie är dessutom produktägare av utvecklingsplattformen Outsystems, som skapar användbara appar för kunden. Trots att den största delen av hennes arbetstid sker hemifrån eller ute hos kunden, känner hon en samhörighet med Quale-teamet som hon värderar högt.

En stark teamkänsla

­­– Det är fantastiskt. Att man kan känna en sådan grupptillhörighet till en grupp så pass bra, trots att man inte jobbar med varandra dagligen. På något sätt har Quale blivit som vår ”hemmaborg” där alla känner sig sedda och uppskattade, trots att många av oss inte är där så ofta.

Personalgruppen har vanligtvis en hel del aktiviteter ihop både under och efter arbetstid, även om det så klart till viss del begränsats i och med pandemin. De har gemensamma kickoffer och regelbundna månadsträffar, spelar padel ihop och ses ibland på after work.  

– Och så har vi en helt fantastisk chef, som med jämna mellan rum checkar in och kollar till varenda medarbetare. Han är väldigt mån om oss, om att vi alla ska känna oss lika viktiga. Jag tror faktiskt att om man som utomstående skulle gå in på vårt kontor, så är det omöjligt att veta vem som är ägare eller vd i företaget. Hierarkin existerar liksom inte. Det är väldigt skönt.

Fördelarna i ett litet bolag

Vidare berättar Sophie om skillnaden mellan att vara anställd i ett litet bolag och ett stort, som hon har tidigare erfarenhet av.

– Det känns mer genuint, och man har mycket större möjlighet att vara med och påverka. Man får ett direkt kvitto på att det man gör faktiskt påverkar verksamheten. Jag känner en helt annan betydelse i det jag gör. Och så är det mycket frihet under ansvar, vilket jag upplever som enormt utvecklande.

Hoppas på fler tjejer i Quale-teamet

Sophie betonar att hon, speciellt som kvinna i en mansdominerad bransch, känt sig så oerhört välkomnad. – Jag har aldrig märkt av minsta lilla tendens till att bli ifrågasatt, och absolut inte för att jag är tjej. Här håller alla varandra om ryggen, och vi har väldigt högt i tak. Men visst vore det superkul om vi kunde bli lite fler tjejer i gänget. Quale är verkligen en arbetsplats där du får chans att blomma ut.