Vårens systemutvecklingsprojekt

Äkta, avancerat och utvecklande – men framför allt, väldigt kul!

Under vårterminen 2023 gör fyra studenter från Örebro Universitet sitt systemutvecklingsprojekt hos Quale Consulting. Studenterna arbetar med att bygga en ny tjänst som Quale på sikt tror och hoppas kunna erbjuda mot marknaden. Och det är inte bara studenterna som fått värdefulla erfarenheter av sin praktikperiod. Även anställda på Quale berättar att de fått ovärderlig kunskap och möjligheter att utvecklas.

 

De fyra studenterna Scott Jander, Ramin Aslami, Manne Fornander och Karin Mäki-Kala utvecklar en tjänst där slutmålet är att kunna tillgängliggöra verksamhetsinformation på ett enklare sätt än idag. Tjänsten möjliggör en samlad väg in till den information som verksamheten har behov av, utgår från ett gränssnitt och är oberoende av antalet källor. Tjänsten samlar all verksamhetsinformation på ett och samma ställe – likt en sökmotor.

Ett studentarbete som efterliknar arbetslivet

– Det är väldigt annorlunda att få jobba med ett projekt under så lång tid, en hel termin. Projektet i sig har varit avancerat och krävande, men väldigt utvecklande. Det var trots allt projektbeskrivningen i sig som gjorde att jag ville ha en praktikplats på just Quale, berättar Manne Fornander, student.

– Det har så klart varit svårt ibland, men samtidigt väldigt kul och lärorikt. Vi har fått testa helt nya tekniker jämfört med hur vi gör i skolan. Vi får jobba väldigt självständigt, på ett sätt som känns äkta sett till hur det fungerar i arbetslivet. Om det kör ihop sig har vi våra handledare som stöd, berättar Scott Jander, student.

Studenterna driver projektet tillsammans i grupp, till stor del under eget ansvar. Handledarna Isak Söderback och Oscar Thorslund fungerar som stöd vid behov och styr studenterna i rätt riktning – utöver det har studenterna själva fått stort spelrum.

Utvecklande för såväl studenter som handledare

Handledaren Isak berättar att även han som anställd fått lära sig mycket nytt – från studenterna, från de system som studenterna arbetat i och i rollen som handledare.

– Det är en möjlighet för mig som anställd att själv utvecklas och lära mig nytt från studenterna. Likaså det faktum att jag får utrymme att ha rollen som handledare – att få sätta struktur och planera på ett nytt sätt. Jag lär mig jättemycket av det. Och så är det självklart kul att Quale som företag får utrymme att visa vilka vi är och vad vi gör, för att i förlängningen locka nya rekryter, berättar Isak Söderback, en av två studenthandledare på Quale.

Quale vill erbjuda en väg in i branschen

Isak har handlett de fyra studenterna tillsammans med kollegan Oscar. De båda berömmer studenterna för deras förmåga att ofta hitta rätt på egen hand, deras driv och engagemang.

– Det är superkul. De är verkligen en bra grupp med härlig gruppdynamik. De är väldigt duktiga och lösningsorienterade i komplexa delar. Jag får ibland rycka in i de tekniska frågorna, men jag tycker att studenterna löser väldigt mycket själva. De gör verkligen ett jättebra jobb, fyller Oscar i.

– Att kunna erbjuda studenter den här möjligheten är jätteviktigt för oss. Både jag och Oscar gjorde samma resa en gång i tiden, och vet att det är den vägen in i branschen många tagit. Det känns fantastiskt att kunna ge tillbaka av det som vi själva fick ta del av en gång i tiden, avslutar Isak.