Vill du jobba på Quale? – Quale
;

Vill du jobba på Quale?